Här kan du hämta intressanta dokument.

Det finns en hel del beskrivet om bipolär sjukdom och jag tycker att det är viktigt att man kan sprida på informationen. Flera av de dokument du kan hämta (ladda ner) är hjälpmedel som kan förbättra din vardag. Jag försöker att uppdatera denna sida så ofta jag kan med nyttig information både till dig som är bipolär, anhörig eller arbetar inom vården.

Tom Fahlens häften om bipolär sjukdom

pdf-filDel 1 Allmänt om bipolär sjukdom

pdf-filDel 2 Om olika läkemedel

pdf-filDel 3 Sjukomens förlopp och symtombild

pdf-filDel 4 Biologiska rytmer och klockor

pdf-filDel 5 Rutiner för att motverka sjukdomsepisoder

pdf-filDel 6 Självkännedom och psykoterapi

Praktiska hjälpmedel (skattningsskalor, t.ex. inför ett läkarbesök)

pdf-filAnamnesprotokoll för registrering i BipoläR

pdf-filStämningsdagboken

pdf-filMADRS Självskattningsskalan

pdf-filPsykiatrisk egenbedömning CPRS-S-A - ett bra formulär

pdf-filPsykiatrisk egenbedömning CPRS-S-A - en handledning

pdf-filScreening för bipolaritet – MDQ

pdf-filMDQ- tolkning

pdf-filSkattningsskala för skattning av svårighetsgrad av mani - YMRS

pdf-filASRS – screening för vuxen - ADHD

pdf-filDUDIT - Användning av alkohol/droger

pdf-filAudit-C- Användning av alkohol

pdf-filEQ-5D (EQ VAS) en hälsoenkät

pdf-filGlobal funktionsskattningsskala (GAF-skalan)

pdf-filSkattningsskala - Energi, aktivitet, humör - HCL-32

pdf-filSkattningsskala för ångest Hamilton Anxiety Rating Scale, HAM-A

pdf-filMini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju (endast för läkare)

Övrigt om bipolär sjukdom

pdf-filEn studie om hur man kan leva med bipolär sjukdom av Marie Rusner

pdf-filPrinciper vid omhändertagande av patienter med affektiva syndrom

pdf-filLitteraturstudie om bipolär sjukdom

pdf-filBemötande från vårdpersonal slutenvården

pdf-filLitteraturlista om Patient- och närståendeutbildning

pdf-filUtveckla vårdkedjan för patienter med bipolär sjukdom inom VG-regionen

pdf-filVårdprogram för depression, inklusive bipolär depression

pdf-filDopamin och Affektiv sjukdom

pdf-filDepressionens lidande

pdf-filBipolär sjukdom hos barn och tonåringar

pdf-filMin bok – hantera bipolär sjukdom med kognitiv beteendeterapi

pdf-filKända personer med bipolär sjukdom

pdf-filKliniska riktlinjer för behandling av bipolära

Denna hemsida är framtagen med syfte att övergripande sammanställa kunskap kring bipolär sjukdom. Innehållet är inte faktagranskat av medicinsk expertis men texten refererar till källor och länkar till olika medicinska tidskrifter. Följande referenser finns hänvisning i texten. (LH). Häggström L, Bipolärboken - Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker (2007). Häggström L, NYA Bipolärboken 2013. (TF). Tom Fahlén, Informationshäften om bipolär sjukdom(2004). (BR). BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Har du synpunkter på innehållet, kontakta gärna mig.

Läs mer