Att kombinera medicinsk och psykologisk behandling är viktigt vid bipolär sjukdom

Det är viktigt att framhålla, att psykologisk behandling alltid är ett komplement till den medicinska. Det är frestande och tilltalande att tänka sig att vunnen självinsikt och medvetna förändringar i livsföringen skulle kunna förhindra nya skov. Vid etablerad bipolär (eller unipolär) sjukdom med flera tidigare episoder är den inneboende kraften i grundstämningsförskjutningarna så stark, att detta ej är tillräckligt. Tyvärr finns många exempel på hur en nyvunnen stabilitet raserats vid försök till borttagande av en fungerande medicinering som då kan upplevas onödig: ”Inte ska jag väl behöva ta medicin nu när jag mår så bra och har det så lugnt ikring mig?”.

Bäst resultat uppnås när olika behandlingar, medicinska och psykologiska, får komplettera varandra. Att förlika sig med sin sjukdom, dra lärdom av tidigare erfarenheter och få insikt i vilka faktorer som starkast kan bidra till bestående stabilitet, kan vara ett långt och tålamodsprövande arbete.

Psykoterapi kan hjälpa dig att hantera ditt humör, att hantera de saker som utlöser dina symptom och att bygga upp en miljö som är bra att leva i med den sjukdom du har. Terapin kommer också fokusera på några av de "livsfärdigheter" du behöver för att få ordning på ditt liv när du väl har startat resan mot återhämtning.

Det finns ett antal terapimetoder som utövas på lite olika sätt. Du kan därför välja den metod och den terapeut som du känner dig mest bekväm med. Ditt vårdteam kommer kunna vägleda dig till rätt metod för just dig. Eller så kan du skaffa kontaktinformation genom yrkesorganisationer för terapeuter eller genom stödföreningar för bipolär sjukdom.

Det finns flera olika typer av psykoterapi som används för att behandla bipolär sjukdom.

Familjefokuserad terapi
Den här formen av terapi fokuserar på hur bipolär sjukdom kan påverka hela familjen, inte bara den enskilda individen som finns i familjen. Familjen får lära sig tekniker som hjälper dem att kommunicera bättre med varandra, hantera jobbiga situationer och stödja varandra. Målet är att minska stressnivån i familjen (som kan förvärra sjukdomssymptomen) och bygga upp en stödjande miljö som bidrar till patientens återhämtning.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Detta är en strukturerad behandlingsform som syftar till att hjälpa dig att identifiera och ändra på osunda tankemönster och destruktivt beteende. Metoden kan vara till stor hjälp när det gäller att bemästra depression.

Övriga psykoterapier
Det finns ett antal andra terapiformer som ofta kan vara till hjälp för personer med bipolär sjukdom. Till exempel finns det konstterapi och musikterapi. Vissa av de här terapiformerna kan troligtvis vara till mer hjälp än andra. Det är möjligt att vissa till och med kan störa den behandlingsplan som ditt vårdteam arbetar efter. Därför är det viktigt att berätta för din läkare eller terapeut om eventuella andra metoder som du prövat eller prövar.

Psykoanalys
Psykoanalys är en särskild form av samtalsterapi. En det personer med bipolär sjukdom upplever att denna metod hjälper dem med att komma till rätta med personlig problematik. Det verkar dock inte som om psykoanalys är en fruktbar metod när det handlar om att behandla själva den bipolära sjukdomen i sig.

Avlastning
Flera undersökningar har visat att många personer som har återkommande depressioner eller manier har en kvarstående nedsatt arbetsförmåga även mellan sjukdomsperioderna, trots att de ytligt sett är återställda. Man räknar med att det finns en kvarstående stresskänslighet och sårbarhet, kanske framförallt hos bipolärt disponerade individer, som gör att en långsiktig avlastning är nödvändig. Denna avlastning kan vara i form av sjukskrivning, sjukbidrag eller sjukpension, och det är viktigt att kunskapen om detta sprids till våra försäkringskassor.

Denna hemsida är framtagen med syfte att övergripande sammanställa kunskap kring bipolär sjukdom. Innehållet är inte faktagranskat av medicinsk expertis men texten refererar till källor och länkar till olika medicinska tidskrifter. Följande referenser finns hänvisning i texten. (LH). Häggström L, Bipolärboken - Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker (2007). Häggström L, NYA Bipolärboken 2013. (TF). Tom Fahlén, Informationshäften om bipolär sjukdom(2004). (BR). BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Har du synpunkter på innehållet, kontakta gärna mig.

Läs mer