Självhjälp vid bipolär sjukdom.

Självhjälpen en viktig del av behandlingen av bipolär sjukdom eftersom sjukdomen är så komplicerad. Det beror på att många av de vanor du får under maniska eller depressiva episoder inte bara är ett resultat av sjukdomen, utan också bidrar till att förvärra eller utlösa symtomen. Alkohol blir det vanligaste oro- och ångestdämpande medlet men det skapar stor oro hos dina anhöriga. De märker att du blir omdömeslös plus att effekten av medicineringen för bipolär sjukdom försämras.

Upprätthåll relationer med familj och vänner, skapa starka relationer med människor i ditt liv . Sök deras hjälp och stöd. Dina anhöriga lever också med sjukdomen, oavsett om de vill det eller inte. De blir utsatta för din ilska, mani, depression, ja allt som du själv upplever. Självhjälpen består även av att du får ta hänsyn till dina anhöriga. Det är din sjukdom men det är dina anhöriga som ständigt blir delaktiga i sjukdomen.

Alkohol och droger
Att dricka mer än måttligt med alkohol kan utlösa maniska eller depressiva perioder. Det verkar också finnas ett starkt samband mellan bipolär sjukdom och alkoholism, så det är klokt att sluta dricka alkohol eller åtminstone dra ner på din alkoholkonsumtion. Droger som till exempel cannabis, ecstasy, och kokain kan utlösa bipolära perioder och/eller påverka din medicinering.

Kost
Att tala om rätt kost blir i detta sammanhang lite simpelt men rätt kost förebygger och kan ibland lindra allvarliga sjukdomar som t.ex. bipolär sjukdom. Kosten är inte en ersättning för annan behandling men är ett viktigt grundläggande steg och komplement. Det gick ett program om bipolär sjukdom där den brittiske skådespelaren Stephen Fry hälsade på hos olika människor, kända och okända, som hade bipolär sjukdom. En av dessa var en kvinnlig läkare. Hon hade varit näst intill en zoombi och testat olika naturläkemedel. Med Omega3 (EPA) fick hon tillbaka sitt liv. Hon är helt symptomfri idag. Med självhjälp kan du komma långt i att lindra sin bipolära sjukdom.

Solljus
Att vara utomhus eller ljusterapi kan hjälpa dig att bekämpa depression i samband med bipolär sjukdom. Sitt utomhus för ett par timmar varje dag och öppna mörkarna för att låta solljuset i ditt hem. Solen fungerar som naturens eget lyckopiller för människan och med ljusets återkomst vaknar signalsubstanserna till liv. Framför allt serotonin, dopamin, oxytocin och kanske även de så kallade feromonerna ligger bakom det vi brukar kalla för vårkänslor.

Motionera regelbundet, ja, det fungerar!
Om du blir sängliggande minskas muskelmassa redan under det första dygnet. Varför? Jo, kroppens så kallade basala förbränning - den energi som krävs att hålla kroppen vaken - påverkas av hur stor muskelmassa man har. För att få en bra muskelmassa behöver du mat - rätt mat och regelbundna intag - samt en portion motion. Motion frigör dopamin och serotonin, vilket kan förbättra ditt humör och ökad njutning. Gå eller jogga i ditt närområde eller aerobics för 30 minuter om dagen. En balans mellan intag och uttag helt enkelt, något som är viktigt för personer med bipolär sjukdom.

Inför dagliga rutiner och ha regelbundna sömnvanor.
Många med bipolär sjukdom har en tendens att stanna uppe långt in på natten. Just svårigheten att hålla en regelbunden dygnsrytm är - paradoxalt nog - ett av sjukdomens symtom, samtidigt regelbunden dygnsrytm är en hjälp till att hålla sjukdomen i schack. Det är viktigt att medicinera. Sömnen är den springande punkten i de sunda vanorna. Dina svängningar skapar problem i familjen. Även här är självhjälpen viktig.

Stress
Ofta då hjärnan går på högtryck jobbar den också med saker som inte behöver bearbetas just nu. Genom att prioritera vad du verkligen behöver göra "just nu" kan du minska stressen. Ett sätt att prioritera är att hel enkelt tydliggöra för dig själv allt du har att tänka på just nu. Det här kan du göra genom att skriva en lista.

Du skall alltid följa läkarens anvisningar
Felaktig användning av läkemedel kan leda till oönskade effekter eller biverkningar. Ta alltid medicinen vid rätt tid, så att du kan vara säker på att det finns rätt mängd i kroppen. Missar du dina piller kan du få problem.

Det är viktigt att du är noga med att få regelbundna återbesök till din läkare och att du med honom eller henne ser över sin medicindos! Kroppen, samt miljön runtom, förändras successivt och det kan vara nödvändigt att eventuellt höja dosen av medicinen eller rentav sänka den!

Dessa enkla självhjälpsrutiner kan hjälpa dig att må mycket bättre.

Denna hemsida är framtagen med syfte att övergripande sammanställa kunskap kring bipolär sjukdom. Innehållet är inte faktagranskat av medicinsk expertis men texten refererar till källor och länkar till olika medicinska tidskrifter. Följande referenser finns hänvisning i texten. (LH). Häggström L, Bipolärboken - Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker (2007). Häggström L, NYA Bipolärboken 2013. (TF). Tom Fahlén, Informationshäften om bipolär sjukdom(2004). (BR). BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Har du synpunkter på innehållet, kontakta gärna mig.

Läs mer