Att söka professionell hjälp

Om du är orolig för att du eller någon du bryr dig om kanske har bipolär sjukdom, är första steget att söka professionell hjälp. I de flesta fall bör du först vända dig till din husläkare. Han eller hon kommer att kunna göra en första bedömning och avgöra om du bör remitteras till en specialistläkare. I vissa fall kan du söka specialistvård själv genom en öppenvårdsmottagning. Eller om du inte, till att börja med, vill vända dig till vårdpersonal med dina funderingar, kanske du föredrar att prata med en intresseförening.

Intresseföreningar som bildats av personer som själva har bipolär sjukdom, eller som är anhöriga, är också värdefulla källor till information och rådgivning under tidiga (och även senare) stadier av sjukdomen. Det viktigaste är att du BERÄTTAR FÖR NÅGON om dina problem och inte lider i det tysta. För det gör bara saken värre. Ofta är vägen till en korrekt diagnos och optimal behandling att ha en öppen dialog med ditt behandlingsteam. Kommunikation är en del av nyckeln till effektiv vård.

Vad man ska berätta
När du har beslutat dig för att söka hjälp blir din nästa uppgift att avgöra vilken information du ska delge den läkare du träffar. En av anledningarna till att bipolär sjukdom så ofta feldiagnostiseras är att läkaren bara har fått halva sanningen. Personer med bipolär sjukdom kanske inte alls mår dåligt under perioder av eufori, så de söker endast läkarhjälp när de är deprimerade. Läkaren ser bara hälften av sjukdomen och kan ge fel diagnos. Detta kan fördröja adekvat behandling.
För att säkerställa att din läkare har all information som behövs för att kunna göra en riktig bedömning bör du:
- Alltid tala sanning. Om du undanhåller information om din sjukdom, hur obetydligt du än kan tycka att någon aspekt av den är, kan det fördröja tiden till att diagnos ställs och förlänga tiden till att du får lämplig behandling
- Ta gärna med en familjemedlem eller vän. De kan ha andra insikter och perspektiv när det gäller ditt beteende och ditt känsloliv som du själv inte ser
- Ge läkaren uttömmande beskrivningar av alla dina symptom, både maniska och depressiva, om du har möjlighet, skriv ner beskrivningar av symptomen, där du redogör för hur du upplevt dem och under hur lång tid de varat
- Berätta om någon i din släkt har eller har haft bipolär sjukdom eller någon annan psykisk sjukdom
- Berätta om du har upplevt förändringar i ditt sömnmönster, om du sover mer än vanligt, mindre än vanligt, vaknar tidigt på morgonen eller något annat
- Ge information om eventuella andra sjukdomar du har
- Tala om för läkaren vilka läkemedel du tar, antingen de är föreskrivna eller receptfria. Detta inkluderar läkemedel som du tar för såväl fysisk som psykisk ohälsa
- Diskutera din livsstil, inklusive stress i arbetet och berätta om det nyligen har skett några upprörande händelser i ditt liv
- Var ärlig om hur mycket du dricker och om du använder narkotika

Vad kan du förvänta dig av din Läkare?
De flesta läkare kommer att vilja bedöma både din psykiska och fysiska hälsa innan de bestämmer vad ni ska göra härnäst. Tekniker som de kan använda är:
- Att ställa frågor - med hjälp av den information som beskrivs ovan kommer du att kunna besvara läkarens frågor
- Fysisk undersökning - viktmätning, blodtryck etc
- Blodprover - för att utesluta sköldkörtelsjukdom och kontrollera din fysiska hälsa
- Frågeformulär som du fyller i själv - en del läkare använder standardfrågeformulär för att utvärdera din psykiska funktion
- Utifrån resultaten av dessa tester kan läkaren sedan besluta om att remittera dig till en specialist inom psykiatri. Eller så kan du bli ombedd att observera ditt humör, dina känslor och förmåga att fungera under en viss tid.

När du har fått din diagnos
Om man bedömer att dina symptom faktiskt beror på bipolär sjukdom kommer din läkare förklara vad som blir nästa steg i fråga om behandling och fortsatta kontroller. Det här kan vara en mycket upprivande och förvirrande tid. Du kommer förmodligen att ha många frågor och det kan vara till god hjälp att fundera på dessa i förväg så att du kan få ut så mycket information som möjligt när du träffar din läkare.
Här är några förslag:
- Varför tror du att jag har bipolär sjukdom?
- Kan jag träffa en annan doktor?
- Vad händer härnäst? Behöver jag göra ytterligare tester? Bör jag remitteras till en specialist?
- Kan du rekommendera någon/några lokala stödföreningar eller webbsidor där jag kan få information?
- Vilken behandling skulle du rekommendera? Och varför? Hur kommer den här behandlingen att hjälpa mig?
- Finns det några biverkningar med den här behandlingen? Vad blir nästa steg om behandlingen inte fungerar? Behöver jag psykoterapi?
- Vem kan jag kontakta i akuta situationer?

Denna hemsida är framtagen med syfte att övergripande sammanställa kunskap kring bipolär sjukdom. Innehållet är inte faktagranskat av medicinsk expertis men texten refererar till källor och länkar till olika medicinska tidskrifter. Följande referenser finns hänvisning i texten. (LH). Häggström L, Bipolärboken - Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker (2007). Häggström L, NYA Bipolärboken 2013. (TF). Tom Fahlén, Informationshäften om bipolär sjukdom(2004). (BR). BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Har du synpunkter på innehållet, kontakta gärna mig.

Läs mer