Syftet med denna hemsida,blogg och tillhörande Facebooksida är att lättfattligt och överskådligt informera om bipolär sjukdom. All information, även på facebook, har angiven källa och som författare lyfter jag fram den information som jag upplever är den mest intressanta eller relevanta för både närstående och bipolär, detta baserat på mina personliga erfarenhet kring sjukdomen. Hemsidan har finansierats med hjälp av intäkter från försäljningen av programmet ”Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom”. Idag drivs den ideellt.

Du kan kontakta mig på e-mail bipolarsjukdominfo@gmail.com