Patient- och närståendeutbildning i bipolär sjukdom.

Man vet att en ökad kunskap och förståelse för bipolär sjukdom hos patienten och deras närstående har stor betydelse för att förhindra återinsjuknande. Inom klinisk psykiatrisk verksamhet i Sverige erbjuds på sina håll strukturerad patientundervisning som en del av behandlingen. Inriktningen på undervisningen kan ha olika fokus och inriktningar. En del utbildningsinsatser inriktar sig på att personer ska få mer kunskap om sjukdomen och därmed få en insikt om vikten av farmakologisk följsamhet. Andra har som fokus att öka personens kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser, och därigenom även öka sin förmåga att hantera de problem som uppstår i vardagslivet eller förändra sin situation för att minska stress.

På vissa orter där man har affektiva enheter, har man patient- och anhörigutbildning i bipolär sjukdom. Även patientföreningar som IBIS (Intresseföreningen bipolär sjukdom) och Föreningen Balans anordnar kurser.

Att genomföra behandling i grupp kan ha många fördelar såsom avdramatisering, igenkänning samt kunna skapa kontakter. Du får möjlighet att ta del av andras erfarenheter samt dela med dig av dina egna.

Självklart väljer du själv hur mycket du vill delta med just dina erfarenheter.

Psykopedagogisk intervention, PPI är en undervisning och stödprogram för patienter med olika typer av diagnoser och deras närstående . Programmet är ett verktyg som används för att öka förståelsen för sjukdomen och att hjälpa familjer i det dagliga livet.

Kontakta din klinik eller patientförening för mer information om vilka kurser som startar. Vill du starta en egen kurs så kan du kontakta ditt lokala studieförbund.

Denna hemsida är framtagen med syfte att övergripande sammanställa kunskap kring bipolär sjukdom. Innehållet är inte faktagranskat av medicinsk expertis men texten refererar till källor och länkar till olika medicinska tidskrifter. Följande referenser finns hänvisning i texten. (LH). Häggström L, Bipolärboken - Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker (2007). Häggström L, NYA Bipolärboken 2013. (TF). Tom Fahlén, Informationshäften om bipolär sjukdom(2004). (BR). BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Har du synpunkter på innehållet, kontakta gärna mig.

Läs mer