"Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom"

Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom är en svensk dokumentärfilm som visar att det är möjligt att må bra och öka sin livskvalitet trots att bipolär sjukdom kan innebära en ständig känslomässig berg- och-dalbana.

Sjukdomen är vanlig men många människor får inte rätt diagnos eller får diagnos sent i livet efter många års besvär med stort lidande för de drabbade, deras anhöriga och närstående. Behovet av att sprida adekvat information om bipolär sjukdom är därför stort, inom vården men också ut i samhället. Det finns hjälp att få.

Den svenska dokumentärfilmen ”Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom” bygger på berättelser från deltagare med olika bipolära tillstånd. Gemensamt för dem alla är att det tog lång tid innan de fick rätt diagnos och behandling trots kontakter med läkare och psykologer.

Isabelle är en ungdom som led av svåra depressioner, försökte ta sitt liv men fick till slut rätt diagnos samt medicin och tillfrisknade.

Andreas gick i många år inom psykiatrin utan att få rätt diagnos. Under tiden fick han pröva på olika sorter antidepressiva läkemedel men hans tillstånd förvärrades. Efter flera hypomana skov och djupa depressioner fick Andreas efter 20 år rätt diagnos och stämningsstabiliserande medicin.

Lena arbetar som distriktsläkare på en vårdcentral och har varit frisk sedan 2003. Lena har under många år kämpat med sin sjukdom och fått felaktig behandling. Hon har blivit tvångsinlagd flera gånger och upplevelserna har satt djupa spår i henne.

Raffaella är forskare och växlar snabbt mellan de olika bipolära tillstånden. Raffaella vill berätta öppet om sin sjukdom för att skapa förståelse och avdramatisera stigma. Hon har en handlingsplan för hur omgivningen skall agera när hon får ett skov.

En av Sveriges ledande specialistläkare i psykiatri, Lars Häggström, hjälper till att förklara de bakomliggande orsakerna och vad man kan göra för att hålla sig frisk.

Programmet är 25 minuter långt och är producerat av Visuell Kommunikation AB

Äntligen, en film om bipolär sjukdom! Oavsett om det är sjukvården, närstående, arbetskamrat, anhörig eller för en person som nyligen fått sin diagnos är det viktigt att, förutom rätt behandling, få kunskap om sjukdomen. I den bästa av alla världar så är patient- och anhörigutbildningen en av de mest framgångsrika metoderna i att skapa hopp om framtiden. I filmen "Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom" beskriver fyra olika personer sin vardag. På ett mycket personligt sätt skildras psykisk ohälsa och vi får ta del av erfarenheter kring insjuknande, hopp, vändpunkter och nyorientering. Jag rekommenderar denna film till alla som vill veta mer om bipolär sjukdom.

Annika Blom, ssk
Koordinator/representant BipoläR
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bipolärmottagningen

Priset för svenska DVD:n för institutionellt bruk är 795:- exkl.moms (föreningar, sjukvård, skolor eller andra former av visningar som inte är enskilda). Vi fakturerar endast till företag och institutioner.Priset för privat bruk är 495:- inklusive frakt

OBS! FILMEN FINNS ÄVEN MED ENGELSK TEXT!!

För mer information om hur du kan göra en beställning på annat sätt kontakta kontakt@bipolarsjukdom.se eller ring 0340-653700